NYHEDER

Classified: Internal
Nyhedsbrev: Nu kan du komme med i de to første udvalg, og seneste nyt om kapsejladskalenderen

Bliv medlem i Kommunikationsudvalg eller
IT/teknik-udvalg

I forlængelse af generalforsamlingen og workshoppen den 29. februar, nedsætter
vi nu de to første udvalg, og vil gerne have din deltagelse.
Målet med at arbejde med udvalg er:

 • At øge medlemsengagementet i klubben
 • At understøtte arbejdet i klubben
 • At styrke klubbens fundament og dialog med medlemmerne
  Fælles for de to udvalg er, at du skal
 1. have lyst til at gøre en indsats for dine klubkammerater og Dansk
  Folkebådsklub
 2. Du vil gerne samarbejde og indgå i en dialog
  Lidt om de to udvalg
  Kommunikationsudvalget
  Udvalget skal sikre en hyppig og relevant kommunikation mellem klubben og dens
  medlemmer, samt medlemmer indbyrdes.
  Kommunikationen skal ske i en ordentlig tone og understøtte klubbens
  formålsparagraf
  Udvalget har det overordnede ansvar for klubbens hjemmeside, nyhedsbreve,
  medlemsblad, sociale medier og kontakt til presse og bådblade.
  Meld dig til udvalget, hvis du har flair for skrive, tage billeder, opsnappe historier,
  kommunikere, håndtere sociale medier, lave layout eller på anden måde kan og vil
  bidrage til øget kommunikation.
  IT/teknikudvalg
  Udvalgets formål er at etablere, vedligeholde og opdatere klubbens samlede ITsetup, så det understøtter klubbens daglige arbejde og kommunikation med
  medlemmer og eksterne interessenter
  Classified: Internal
  Udvalget etableres foreløbigt for ét år, med henblik på at etablere og
  implementere nyt setup.
  Meld dig til udvalget, hvis du har it-teknisk flair, du arbejder med det, har viden og
  erfaringer med kontor- og kommunikationsløsninger, kender lidt til it-branchens
  udbud og udbydere, eller på anden måde kan hjælpe klubben til at få en stærk ITplatform.
  Tilmeld dig
  Har du spørgsmål til arbejdet i udvalgene, er du velkommen til at kontakte en af
  os i bestyrelsen. Telefonnumrene og emails finder du på folkebaad.dk.
  Send en mail til Michael.moller@ymail.com inden 11. maj, og skriv hvilket udvalg
  du gerne vil være med i. Skriv også gerne – men ikke krævet – et par ord om, hvad
  du særligt ønsker at bidrage med i udvalget.
  Opdateret kapsejladskalender
  Så kan vi ane nogle åbninger til at vi må gå i gang med sæsonen og nu er
  puslespillet om kapsejladskalenderen ved at gå op.
  Hvis ikke der støder nye ting til, kommer den til at se sådan ud:
  20.-22. august
  DIF DM i Marstal. Vi har aftalt med Marstal, at vi helt frem til 15. juni kan beslutte
  en ny dato, hvis stævnet er i fare for at blive aflyst. Dermed øger vi sikkerheden
  for, at vi kan kåre en Danmarksmester også i 2020.
  29.-30 august
  Fynsmesterskab og Ranglistestævne i Kerteminde
  5.-6. september
  Jysk Mesterskab og Ranglistestævne i Århus
  19.-20. september
  Silverrudder i Svendborg
  3.-4. oktober
  Sjællandsk Mesterskab og Ranglistestævne i Jægerspris
 3. oktober
  Åbent klubmesterskab i Kertminde
  Classified: Internal
  4 sejladser. Gratis for alle, men det er ikke et rigtigt stævne, og der er kun præmie
  til første Kerteminde-båd. Hvis Fynsmesterskabet aflyses, kan klubmesterskabet
  måske ændres til et rigtigt stævne. Kombineret
  Fynsmesterskab/klubmesterskab/rangliste.
  Det tegner således til at vi med en kompakt sæson, med sen start og afslutning i
  oktober, kan få afviklet alle vores egne ranglistesejladser. Vi håber på stor
  deltagelse og opbakning bag de klubber, der er så samarbejdsvillige og fleksible.