Kategorier
Bestyrelse Ikke-kategoriseret

Hvidbog i afholdelse af

DIF Danmarksmesterskab for

Nordisk Folkebåd

Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF.

Dansk Folkebådsklubs bestyrelse har valgt at beskrive afholdelse af et DM stævne ved at opstille tænkelige udvalg og de pågældende udvalgs arbejdsopgaver i punktform. Udvalg og punkter skal opfattes vejledende.

Der kan lægges til og omredigeres alt efter arrangørernes interne/eksterne muligheder. Under alle omstændigheder skal det endelige arrangøroplæg, som foregår i samarbejde med mindst én observatør fra Dansk Folkebådsklubs bestyrelse, godkendes af såvel arrangørklubbens bestyrelse, som Dansk Folkebådsklubs bestyrelse.

Ansøgeren må have for øje, at Folkebådsklubbens medlemmer betragter et DM som både kapsejlads- og familieferie. Socialt samvær, gode campingfaciliteter, højt informationsniveau og nogle få arrangementer for familierne i land, lægges der stor vægt på. Et samlingssted om aftenen, hvor familierne kan fortælle hinanden “løgnehistorier” og “dumme” sig sammen er yderst vigtigt. Om økonomien kan siges at indskuddet ikke må være for højt, så hellere betale “over disken Indskud foreholdes observatørerne. Disse skal ligeledes have indsigt i forhåndsbudgettet.

Vedlagt er Dansk Folkebådsklubs forskrifter for afholdelse af Danmarksmesterskab. Forskrifterne angiver nærmere DM stævnets omfang og udstrækning. Desuden vedlægges skabelon for indbydelse og sejladsbestemmelser.

Til sidst skal I vide, at I ikke er alene. DM afvikles i samarbejde med Dansk Folkebådsklub. Tyg på hvidbogen, saml folkebådssejlerne i klubben, og tingene vil gå op i en højere enhed.

Bilag 1: Skabelon for indbydelse.

Bilag 2: Skabelon for sejladsbestemmelser.

Bilag 3: Forskrifter til afholdelse af DM incl. baneskitse.

Vi glæder os altid over et godt samarbejde!

Venlig hilsen Dansk Folkebådsklub bestyrelsen

Organisationsplan

Udvalg

Ansvarlig formand/medlemmer

Kapsejladsudvalg

Bureau- og presseudvalg

Baneudvalg

Måleudvalg

Forplejnings/ sanitetsudvalg

Havne/telt og campingudvalg

Flag- og skilteudvalg

Festudvalg

Kapsejladsudvalg

 1. Ansvarlig for udgifter/indtægter
 2. Prisfastsættelser
 3. Præmieemner
 4. Program og annoncer
 5. Reklametrøjer
 6. Gratisydelser (officials)
 7. Festtelt
 8. Arrangere ture
 9. Vin-øl-vand
 10. Kølevogn til øl og madvarer
 11. Invitere prominente personer
 12. Overordnet styring af alle udvalg
 13. Sende en julehilsen til Folkebådsklubbens medlemmer i form af en annonce i Folkebåds Nyt -sidste nummer året forinden
 1. Udsende endeligt program/indbydelse senest 15. maj! Kan udsendes sammen med Folkebåds Nyt.

Oplyse (via Dansk Folkebådsklub) om evt. link til arrangerende klubs website for On-line indbydelse/tilmelding.

Programmet skal indeholde:

 • Oplysning om f.eks: Bureau, havneplads, kran, forplejning, startgebyr, camping.
 • Ugens program, herunder aktiviteter i land.
 • Kontaktmuligheder for leje af telte/camp-let/campingvogne.
 1. Søge spiritusbevilling

Bureau- og presseudvalg

 1. Modtagelse af sejlerne. Udlevering af programmer mm.
 2. VHF-radio
 3. Computer
 4. Kopimaskine
 5. Skrivemaskine, papir, fotoapparat, kapsejladsregler mm.
 6. Højtalere, forstærker, højtalere til campingplads. Husk at søge tilladelse
 7. Modtage resultater fra banen, og via computer udfærdige resultatlister. Annoncere over højtalere de 10 første ved hver mærkerunding
 1. Kontakt til pressen hver dag med friske resultater og omtale.
 2. Koordinere kontakten mellem presse og pressefartøj
 3. Sørge for bestilling af resultatlister, rundingslister, protestskemaer mm.
 4. Være protestkommitéen behjælpelig
 5. Fabrikere oplysningstavle til resultatlister, presseklip, beskeder mm.
 6. Tilmelding til forskellige arrangementer
  1. festmenu
  2. turarrangementer osv.
 1. Oprette informationskontor/bureau

14. Udfærdige liste over: indkøbsmuligheder, busruter, køreplaner, adr. på læge, apotek, sejl- og bådreparation mm.

16. Resultatliste for de enkelte/sammenlagte resultater udskrives på den måde, at den førende båd står som nr.1 og nr.2 som nr.2, osv. Den samlede resultatliste og den endelige resultatliste med dårligste placering fratrukket, udskrives ligeledes som oven for beskrevet. Listerne kopieres hver dag i et antal svarende til antal deltagende både.

Baneudvalg

 1. Protestkommité
 2. Sejladsbestemmelser (Iflg. bilag til Hvidbogen) NB: Dansk Folkebådsklubs forskrifter for DM skal indarbejdes i sejladsbestemmelserne. (Bilag til Hvidbogen)
 3. Dommer/hjælpedommere
 4. Hjælpefartøjer
 5. Kapsejladsgrej
 6. Dommerfartøj

Måleudvalg

 1. Kontrolmåle sejl, samt kontrollere sejlknapper DS og NFIA
 2. Kontrollere/undersøge bådene før, under og efter sejladserne
 3. Redigere i teksten som skal med i sejladsbestemmelserne (Se pkt. 2 Baneudvalg)
 4. Kontrolvejning før og under mesterskabet
 5. Aftale lån af vægt med Dansk Folkebådsklub eller Dansk Sejlunion 6. Aftale måling med en anerkendt DS folkebådsklassemåler.

Forplejnings/sanitetsudvalg

 1. Daglig forplejning
  1. morgenkaffe og brød
  2. madpakker
  3. aftensmad (menuopstilling og priser)
 2. Sørge for renholdelse af toiletter
 3. Toiletpapir
 4. Håndpapir
 5. Sæbe
 6. Evt. lån af andre klubbers lokaler/toiletter
 7. Affaldssække

Havne/telt- og campingudvalg

 1. Skaffe faste havnepladser.
 2. Aftale krantid før, under og efter DM
 3. Sørge for lejemulighed af campingvogne/camp-let
 4. Tilladelse til opstilling af telt/campingvogne/camp-let
 5. Strømfrembringelse og tilslutningsmulighed
 6. Ansøgning om tilladelse til at opstille toiletvogn, hvis ikke faciliteterne er til stede i forvejen
 7. Kranassistance i forbindelse med vejning skal være gratis for deltagerne

Flag- og skilteudvalg

 1. Skilte opsættes/nedtages
 2. Flag og flagstænger
 3. Reklameflag
 4. Dannebrog, Dansk Folkebådsklubs stander og signalflag på havnens flagmast 5. Skilt ved indkørselsvej, Velkommen til DM…

Festudvalg

 1. Ansøgning om lån af borde og stole, afhentning og tilbagelevering af effekter. (Spørg kommunen om lån fra skoler osv.)
 1. Kontorpapir som dug til daglig, tape, speedmarker, lys mm.
 2. Opbygge bar, lave turnusordning samt finde personer til pasning af denne
 3. Renholdelse af telt. (rive, feje, skifte duge mm.)
 4. Affaldsposer
 5. Cigaretter/tændstikker
 6. Ølåbnere
 7. Byttepenge

Mad:

 1. Sørge for kontakt til firma om levering af middag komplet, pris, menu, vin, praktisk gennemførelse. Servering – afrydning
 1. Borddækning, tallerkener, knive, gafler, skeer, servietter, lys, bordpynt, dug, salt, pebber mm. 3. Pakke sammen

Musik -EL- lys:

Det vil være fint med lys og mikrofon/højtalere idet afslutningsmiddagen med præmieoverrækkelse kræver en hvis teknik til rådighed.

Vedr. præmieoverrækkelse:

Der sejles om DIF’s mesterskabsplaketter til den vindende besætning, samt DS’s plaketter til besætningen på anden- og trediepladsen. Desuden uddeles der ens præmier til hele besætningen og alle præmietagere for de ti bedst placerede både.

Det er tilladt at præmiere yderligere.

For alle sejlere er det en ære at modtage præmie. Det er derfor vigtigt, at præmieuddelingen omgærdes med højtidelighed og en vis “stil”. Følgende grundregler overholdes:

 1. Præmieuddelingen foretages “bagfra”. D.v.s. Først nr. 10, så nr. 9, 8, 7 osv.
 1. Det er et teamwork at sejle ! Derfor: når præmietagerne kaldes frem, nævnes fulde navn på alle besætningsmedlemmer. Desuden nævnes bådnummer og sejlklub. Der kan evt. suppleres med oplysninger om points og placeringer.
 1. Præmietagerne får håndtryk og vender front mod forsamlingen. Det er vigtigt, især for mange pårørende, at der bliver tid til at klappe og til at tage evt. fotos.
 1. Når Danmarksmesteren kåres udleverer man DIF-plaketterne. Ordene “På vegne af Dansk Idrætsforbund” er vigtige. Danmarksmestrene gives i det hele taget den hyldest, de fortjener og denne seance er aftenens højdepunkt. Aftal evt. fanfarer fra musikken.

Rigtig god fornøjelse.

Dansk Folkebådskiub bestyrelsen

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Hvidbog i afholdelse af DIF – Danmarksmesterskab for Nordisk Folkebåd

 

Hvidbog i afholdelse af

DIF Danmarksmesterskab for

Nordisk Folkebåd

Hvidbogen er tænkt som en forhåndsinformation om, og vejledning i, at afholde DM for NF.

 

Dansk Folkebådsklubs bestyrelse har valgt at beskrive afholdelse af et DM stævne ved at opstille tænkelige udvalg og de pågældende udvalgs arbejdsopgaver i punktform. Udvalg og punkter skal opfattes vejledende.

 

Der kan lægges til og omredigeres alt efter arrangørernes interne/eksterne muligheder. Under alle omstændigheder skal det endelige arrangøroplæg, som foregår i samarbejde med mindst én observatør fra Dansk Folkebådsklubs bestyrelse, godkendes af såvel arrangørklubbens bestyrelse, som Dansk Folkebådsklubs bestyrelse.

 

Ansøgeren må have for øje, at Folkebådsklubbens medlemmer betragter et DM som både kapsejlads- og familieferie. Socialt samvær, gode campingfaciliteter, højt informationsniveau og nogle få arrangementer for familierne i land, lægges der stor vægt på. Et samlingssted om aftenen, hvor familierne kan fortælle hinanden “løgnehistorier” og “dumme” sig sammen er yderst vigtigt. Om økonomien kan siges at indskuddet ikke må være for højt, så hellere betale “over disken Indskud foreholdes observatørerne. Disse skal ligeledes have indsigt i forhåndsbudgettet.

 

Vedlagt er Dansk Folkebådsklubs forskrifter for afholdelse af Danmarksmesterskab. Forskrifterne angiver nærmere DM stævnets omfang og udstrækning. Desuden vedlægges skabelon for indbydelse og sejladsbestemmelser.

 

Til sidst skal I vide, at I ikke er alene. DM afvikles i samarbejde med Dansk Folkebådsklub. Tyg på hvidbogen, saml folkebådssejlerne i klubben, og tingene vil gå op i en højere enhed.

Bilag 1: Skabelon for indbydelse.     

Bilag 2: Skabelon for sejladsbestemmelser.

Bilag 3: Forskrifter til afholdelse af DM incl. baneskitse.

Vi glæder os altid over et godt samarbejde!

Venlig hilsen Dansk Folkebådsklub bestyrelsen

 

 

 

 

 

Organisationsplan

 

Udvalg

Ansvarlig formand/medlemmer

Kapsejladsudvalg


 

Bureau- og presseudvalg


 

Baneudvalg


 

Måleudvalg


 

Forplejnings/ sanitetsudvalg


 

Havne/telt og campingudvalg


 

Flag- og skilteudvalg


 

Festudvalg


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

Kapsejladsudvalg

 

 

 • Ansvarlig for udgifter/indtægter
 • Prisfastsættelser
 • Præmieemner
 • Program og annoncer
 • Reklametrøjer
 • Gratisydelser (officials)
 • Festtelt
 • Arrangere ture
 • Vin-øl-vand
 • Kølevogn til øl og madvarer
 • Invitere prominente personer
 • Overordnet styring af alle udvalg
 • Sende en julehilsen til Folkebådsklubbens medlemmer i form af en annonce i Folkebåds Nyt -sidste nummer året forinden

 

 • Udsende endeligt program/indbydelse senest 15. maj!     Kan udsendes sammen med Folkebåds Nyt.

    Oplyse (via Dansk Folkebådsklub) om evt. link til arrangerende klubs     website for On-line indbydelse/tilmelding.

Programmet skal indeholde:

 • Oplysning om f.eks: Bureau, havneplads, kran, forplejning, startgebyr, camping.
 • Ugens program, herunder aktiviteter i land.
 • Kontaktmuligheder for leje af telte/camp-let/campingvogne.

   

 • Søge spiritusbevilling

 

 

 

 

Bureau- og presseudvalg

 1. Modtagelse af sejlerne. Udlevering af programmer mm.
 2. VHF-radio
 3. Computer
 4. Kopimaskine
 5. Skrivemaskine, papir, fotoapparat, kapsejladsregler mm.
 6. Højtalere, forstærker, højtalere til campingplads. Husk at søge tilladelse
 7. Modtage resultater fra banen, og via computer udfærdige resultatlister. Annoncere over højtalere de 10 første ved hver mærkerunding

 

 1. Kontakt til pressen hver dag med friske resultater og omtale.
 2. Koordinere kontakten mellem presse og pressefartøj
 3. Sørge for bestilling af resultatlister, rundingslister, protestskemaer mm.
 4. Være protestkommitéen behjælpelig
 5. Fabrikere oplysningstavle til resultatlister, presseklip, beskeder mm.
 6. Tilmelding til forskellige arrangementer
  1. festmenu
  2. turarrangementer osv.

 

 1. Oprette informationskontor/bureau

  14.     Udfærdige liste over: indkøbsmuligheder, busruter, køreplaner, adr. på læge, apotek, sejl- og bådreparation mm.

 

16.     Resultatliste for de enkelte/sammenlagte resultater udskrives på den måde, at den førende båd står som nr.1 og nr.2 som nr.2, osv. Den samlede resultatliste og den endelige resultatliste med dårligste placering fratrukket, udskrives ligeledes som oven for beskrevet.     Listerne kopieres hver dag i et antal svarende til antal deltagende både.

 

 

 

 

 

 

Baneudvalg

 

 1. Protestkommité
 2. Sejladsbestemmelser (Iflg. bilag til Hvidbogen) NB: Dansk Folkebådsklubs forskrifter     for DM skal indarbejdes i sejladsbestemmelserne. (Bilag til Hvidbogen)
 3. Dommer/hjælpedommere
 4. Hjælpefartøjer
 5. Kapsejladsgrej
 6. Dommerfartøj

Måleudvalg

 1. Kontrolmåle sejl, samt kontrollere sejlknapper DS og NFIA
 2. Kontrollere/undersøge bådene før, under og efter sejladserne
 3. Redigere i teksten som skal med i sejladsbestemmelserne (Se pkt. 2 Baneudvalg)
 4. Kontrolvejning før og under mesterskabet
 5. Aftale lån af vægt med Dansk Folkebådsklub eller Dansk Sejlunion 6.     Aftale måling med en anerkendt DS folkebådsklassemåler.

Forplejnings/sanitetsudvalg

 1. Daglig forplejning
  1. morgenkaffe og brød
  2. madpakker
  3. aftensmad (menuopstilling og priser)
 2. Sørge for renholdelse af toiletter
 3. Toiletpapir
 4. Håndpapir
 5. Sæbe
 6. Evt. lån af andre klubbers lokaler/toiletter
 7. Affaldssække

Havne/telt- og campingudvalg

 1. Skaffe faste havnepladser.
 2. Aftale krantid før, under og efter DM
 3. Sørge for lejemulighed af campingvogne/camp-let
 4. Tilladelse til opstilling af telt/campingvogne/camp-let
 5. Strømfrembringelse og tilslutningsmulighed
 6. Ansøgning om tilladelse til at opstille toiletvogn, hvis ikke faciliteterne er til stede i forvejen
 7. Kranassistance i forbindelse med vejning skal være gratis for deltagerne

Flag- og skilteudvalg

 1. Skilte opsættes/nedtages
 2. Flag og flagstænger
 3. Reklameflag
 4. Dannebrog, Dansk Folkebådsklubs stander og signalflag på havnens flagmast 5.     Skilt ved indkørselsvej, Velkommen til DM…

Festudvalg

 1. Ansøgning om lån af borde og stole, afhentning og tilbagelevering af effekter. (Spørg kommunen om lån fra skoler osv.)

 

 1. Kontorpapir som dug til daglig, tape, speedmarker, lys mm.
 2. Opbygge bar, lave turnusordning samt finde personer til pasning af denne
 3. Renholdelse af telt. (rive, feje, skifte duge mm.)
 4. Affaldsposer
 5. Cigaretter/tændstikker
 6. Ølåbnere
 7. Byttepenge

Mad:

 

 1. Sørge for kontakt til firma
  om levering af middag komplet, pris, menu, vin, praktisk gennemførelse. Servering – afrydning

 

 1. Borddækning, tallerkener, knive, gafler, skeer, servietter, lys, bordpynt, dug, salt, pebber mm. 3.
  Pakke sammen

Musik -EL- lys:

Det vil være fint med lys og mikrofon/højtalere idet afslutningsmiddagen med præmieoverrækkelse kræver en hvis teknik til rådighed.

 

Vedr. præmieoverrækkelse:

Der sejles om DIF’s mesterskabsplaketter til den vindende besætning, samt DS’s plaketter til besætningen på anden- og trediepladsen. Desuden uddeles der ens præmier til hele besætningen og alle præmietagere for de ti bedst placerede både.

Det er tilladt at præmiere yderligere.

 

For alle sejlere er det en ære at modtage præmie. Det er derfor vigtigt, at præmieuddelingen omgærdes med højtidelighed og en vis “stil”. Følgende grundregler overholdes:

 

 1. Præmieuddelingen foretages “bagfra”. D.v.s. Først nr. 10, så nr. 9, 8, 7 osv.

 

 1. Det er et teamwork at sejle ! Derfor: når præmietagerne kaldes frem, nævnes fulde navn på alle besætningsmedlemmer. Desuden nævnes bådnummer og sejlklub. Der kan evt. suppleres med oplysninger om points og placeringer.

 

 1. Præmietagerne får håndtryk og vender front mod forsamlingen. Det er vigtigt, især for mange pårørende, at der bliver tid til at klappe og til at tage evt. fotos.

 

 1. Når Danmarksmesteren kåres udleverer man DIF-plaketterne. Ordene “På vegne af Dansk
  Idrætsforbund” er vigtige. Danmarksmestrene gives i det hele taget den hyldest, de fortjener og denne seance er aftenens højdepunkt. Aftal evt. fanfarer fra musikken.

 

Rigtig god fornøjelse.

 

Dansk Folkebådskiub bestyrelsen 

Kategorier
Referat

Test af word

Kategorier
Generalforsamling

2016

Referat af generalforsamling i Dansk Folkebådsklub, afholdt lørdag den 5. marts 2016 kl.13.00 i Hellerup Sejlklub

 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 7, stk.1.

 

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
  1. Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på 25 kr til 350 kr/år

 

 1. Valg (I lige år)
  1. Formand (Ditte Andreasen genopstiller)
  2. 2 bestyrelsesmedlemmer (Søren Kæstel og Flemming Palm, begge

genopstiller)

 1. 1 bestyrelsessuppleant (Torben Simonsen genopstiller ikke)
 2. 1 revisor (Kjeld Skov genopstiller ikke)

 

 1. Eventuelt
  1. Uddeling af Englænderpokalen
  2. Diskussion af vindgrænser under DM

  i. Bestyrelsen kommer med et oplæg til ændring af nuværende DM statutter

Formand Ditte Andreasen bød velkommen.

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bestyrelsen foreslog Bent “Mallemuk” Nielsen, som blev enstemmigt valgt.

Bent startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som stemmeudvalg blev Kim Kristensen og Erik Køster valgt

 

 1. Bestyrelsens beretning

Ditte aflagde bestyrelsens beretning, som er angivet herunder.

Bestyrelsen har vanen tro holdt 2 møder i året der gik, ud over formøde til denne generalforsamling. Derudover er det meste arbejde som vanligt foregået pr e-mail korrespondance. Vi har yderligere holdt møder med årets DM arrangør i Hejlsminde/Kolding samt næste års arrangør i KDY.

I NFIA regi har vi deltaget ved 2 NFIA bestyrelses møder, 1 separat møde i teknisk komité samt AGM i NFIA. Den største indsats her har været fortsat arbejde med opdatering af klassereglerne i 2017, disse vil vi have til afstemning senere på dagsordenen i dag.

Økonomi styringen kører fornemt i vores nu veletablerede system, foreninglet.dk, takket være en stor indsats fra Michael Møller. Vi har haft en støt stigning i

medlemstallet på hele 10%, noget vi kan være stolte af og som kan ses positivt i regnskabet. Som I har oplevet på det sidste er vi nu gået i gang med at implementere de nye muligheder for udsendelse af korrespondance til medlemmerne via e-mail gennem foreninglet.dk. Vi opfordrer så mange medlemmer som muligt til at tilmelde sig e-mail korrespondancen idet det sparer både tid og penge at sende ud elektronisk frem for fysiske breve, og derudover giver det os mulighed for forbedret kommunikation til medlemmerne om arrangementer og andet i løbet af året. Vi har foreløbig lige over halvdelen af medlemsskaren tilmeldt elektronisk post. Der vil naturligvis stadig være mulighed for at få “gammeldags” breve til dem som ikke ønsker det elektroniske, men vores arbejde og forsendelses omkostninger er på vej til at blive reduceret kraftigt.

Vi har ved årets bådudstilling i Fredericia haft en flot og velbesøgt stand, som dannede ramme om ranglistens præmieoverrækkelse efter en god og konstruktiv generalforsamling i Kolding Sejlklub. Både generalforsamling og præmieoverrækkelse have flot fremmøde, og vi fik uddelt nogle lækre sponsor præmier indsamlet af bestyrelsens sponsor udvalg. Vi skylder stor tak til alle de lokale sejlere som har knoklet for at få det op at stå.

Årets største internationale stævne var Guldpokalen som blev afholdt i Warnemünde, med 56 deltagende både. Tibbe Tit lå lunt til at tage pokalen igen, der var spænding om pladsen frem til det sidste, men de kunne i sidste ende ikke hamle op med en meget flot sejlende Ulf Kipcke fra Tyskland. Vi vil dog stadig sige tillykke med en meget flot 2. plads til Brian, Michael og Claus. Fremtidige Guldpokaler er planlagt en del år frem: Helsinki i år, Kerteminde i 2017, Simrishamn 2018, Århus 2019. 2020 må blive et sted i Tyskland.

Årets Danmarksmesterskab blev afholdt i Hejlsminde, i et samarbejde mellem Kolding og Hejlsminde sejlklubber. Vi må nok erkende at uge 28 ikke er den uge på året som trækker flest sejlere til, det har vi taget ved lære af. Ugen bød på store vejrmæssige udfordringer i form af meget kraftig vind, hvilket gjorde sig udslag i mange havarier og få både som gennemførte alle sejladser. Stort tillykke til Christian, Henrik og Christian som flot forsvarede deres danmarksmestertitel endnu engang under de svære forhold. Vi har de sidste år været i kontinuerlig debat om hvad vi skal gøre for at sikre så høje deltagertal som muligt, og et af de første tiltag blev afprøvet ved årets DM: vi havde åbnet op for udenlandsk deltagelse, hvilket resulterede i 2 både som var kørt hertil hele vejen fra Finland. Vi håber at mange danske sejlere vil gengælde besøget og tage op for at sejle kommende sæsons Guldpokal i Finland. Ligeledes kan vi allerede nu se 2 svenske både tilmeldt dette års DM.

Vi er stadig i den luksuriøse situation at klubberne kappes om at få lov til at afholde vores DM. Som det ser ud lige nu har vi kun et enkelt åbent år helt frem til 2021! De kommende DM arrangører vil blive: KDY/Tårbæk i år, afholdt i Skovshoved; 2017: Ebeltoft Vig, vi er i god kommunikation med dem allerede; 2018: Flensborg, holdt sammen med Tysk mesterskab; 2019: Fåborg hvor vi før har haft stor succes med stævnet; 2020 endnu åben; 2021 Sundby Sejlforening. Vi vil også fremadrettet begynde at eksperimentere lidt med tidspunkt og længde for stævnet, specielt i de år hvor Guldpokalen også afholdes i Danmark. Således har er vi i dialog med Ebeltoft Vig om muligheden for at DM i 2017 kunne afholdes over 3 dage inkl. Weekend enten i slut august eller start september.

Ranglisten kører stadig fint, vi kan stadig bryste os af at være Danmarks største kølbådsklasse, og vi har igen i år støttet de stævner som bad om det med for eksempel aftensmadsarrangement fredag aften når sejlerne ankommer. Vi omlagde også rangliste strukturen lidt, med lidt færre stævner som til gengæld har fået mesterskabs status (jysk, fynsk og sjællandsk mesterskab). Dette har formentlig har været medvirkende til at der var lidt øget deltagertal ved disse stævner i forhold til sidste år og vi vil fortsætte strukturen i år med før vi evaluerer. Derudover har vi haft nogle meget flotte lodtrækningspræmier – også dette vil vi fortsætte med, om end præmierne vil være lidt mindre i år. Vi vil fortsat lægge hovedet i blød for hvordan deltager tallet kan hæves fra de ca. 50 både vi har set de seneste år. Vi vil fortsætte den nye struktur i året der kommer, og håber at så mange som muligt vil bakke op om det.

På tursejlersiden har Lars Brædstrup fortsat sin meget populære artikel serie om optimering af båden til tursejlads. Vi tænker fortsæt meget over hvad vi kan gøre for tursejlerne i klassen, og vi har også igen sat ekstra penge af til dette formål i årets budget. Så hvis nogen sidder inde med idéer til arrangementer eller tiltag rettet mod tursejler segmentet, må I endelig komme frem med det.

Vores blad kører fremragende med den erfarne redaktør Per Damm, som sørger for at vi to gange om året kan glæde os til at få et yderst læsværdigt blad ind ad døren. I år kommer også Englænderpokalen igen i spil, idet der har været flotte beretninger at læse i bladet. Per har dog ytret ønske om snart at træde af fra posten, og vi er derfor på udkig efter en ny redaktør. Hvis der skulle sidde en med ønske om at videreføre traditionen, må vedkommende endelig henvende sig til bestyrelsen herom.

Også hjemmesiden kan vi være stolte af, idet webmaster Finn Hartvig lægger et stort stykke arbejde i at konstant at holde den opdateret. Det er de færreste som kan bryste sig af en hjemmeside med så meget relevant og opdateret materiale.

Endelig blev der i efteråret sejlet San Francisco Cup med deltagelse af 3 danske besætninger. Det var som sædvanlig et flot arrangeret stævne, de amerikanske sejlere er jo kendt for deres gæstfrihed – og flottere rammer at sejle i kan man næppe bede om.

Alt i alt har det altså været et fremragende år for klassen, og med de planer vi har for det kommende år kan det kun blive endnu bedre.

Spørgsmål til beretning:

Erik Køster: Tysk/dansk mesterskab sammen, hvordan fungerer det kan tysker bliv Dansk Mester?

Svar Ditte: Der arbejdes på hvordan arrangementet skal fungere. Der tales med Tysk Folkebådsklub og Flensburg Yacht Club. Men DS statutter tillader ikke at udenlands besætning vinder Dansk Mesterskab.

Per Dam: Er det rigtigt at DM i Ebeltoft ikke bliver uge 27?

Svar : Ja stævnet rykkes evt. til lige efter Århus Festuge.

Kim Kallesen: Hvorfor er både Skovshoved, KDY og Tårbæk nævnt vedr. DM 2016?

Svar: Skovshoved er det sted stævnet afholdes. Arrangør er KDY og hjælpeklub er Tårbæk.

Johnny Nielsen: Husk udenlands forsikring på trailer og både hvis du skal til Flensborg.

 1. Regnskab

Da kasserer Michael Møller desværre ikke kunne være til stede, fremlagde Ditte regnskabet, som var omdelt på bordene.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer.

Budget:

Ditte fremlagde budgettet for 2016. Budgettet blev taget til efterretning.

 1. Indkomne forslag

Bjarne Marcussen gjorde først opmærksom på den clarification (præcisering) som NFIA har lavet omkring kølen. Generelt har man ved kontrolmålinger fundet ud af at de fleste køle er for tynde, det tænker NFIA stadig over hvad man skal gøre ved. Men det har medført at NFIA nu har præciseret at det er tilladt at pakke sin køl ind i diverse materialer, som f.eks. glasfiber og polyester.

Der er også ved nogle af sidste sæsons stævner set køle som er lidt for ret kantede i rundingen i bunden af kølen, i forhold til de regler som altid har været gældende. Derfor er der nu lavet måleskabeloner som vil blive brugt til større stævner i ind og udland.

Spørgsmål:

Johnny: Hvad gør man hvis der er et problem med køl formen? Kan måleskabelonen evt. sendes ud?

Svar: Ditte og Bjarne medbringer skabelonerne til stævnerne, så man kan få kontrolmålt sin køl. Der ligger også tegning på NFIA´s hjemmeside.

Knud Peter: Hvilke tolerancer accepteres?

Johs: Kan man regne med at hvis kølen følger skroget, så er kølen i den rigtige tykkelse?

Per Røssel: Opfordrer til at der ikke anvendes den hårde linje i første omgang. Det vil være ærgerligt at køre til Findland og blive sendt hjem igen

Per Dam: Opfordrer NFIA lande til at oplyse sejlerne om problemet.

Benny: Mener at et klassebevis på båden bør være nok, da båden så er målt en gang.

Kim: Mener en advarsel i første omgang er nok.

Bjarne: Oplyser om at en hurtig båd til DM og GP havde skarpkantet køl, og han mener at det gør båden væsentligt hurtigere.

Bjarne Marcussen fremlagde efterfølgende de forslag til regelændringer, som denne generalforsamling skulle stemme om. Efterfølgende skal der på NFIA møde ved Guldpokalen i Finland, stemmes om disse regelændringsforslag. Hvert land har et antal stemmer i forhold til antal både. Danmarks stemme har den ordlyd som blev vedtaget på denne generalforsamling.

Drafting wording for NFIA rule Changes to com in force 2017:

8.20: A furling device for headsails is prohibited. A headsail furling device may be fitted instead of a fixed forestay deck fitting. Furling of the headsail is prohibited while sailing.

8.60: No device other than a topping lift is permitted applying vertical lift to the main
boom. The mounting points of a topping lift shall be above the M.B. No. III and abaft the boom M.B. (boom point).

9.21: The mainsail shall comply with the measurements on the measurement diagram.

The luff of the sail shall either have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the mast groove while racing or the luff of the sail may be attached to the mast by slides.

The foot of the sail shall have a continuous bolt rope which shall be within the full length of the boom´s groove while racing.

9.24: The outside lengths of the batten pockets shall not exceed:

Top 800 mm.

Lower three 1050 mm.

13.10: There shall be two or three persons on board while racing. Only if the total weight of three crew members does not exceed 200 kg, the crew may consist of four persons. The number of persons may be specified in the Notice of race. A boat shall complete with the same number of persons throughout an event. Any change of person (crew) shall be approved by the Race Committee.

Kommentarer:

Erik Køster 9.21: Spørger til rebning.

Svar: Det har altid været tilladt og muligt også med træmast.

Kim Kallesen 9.24: Hvad siger sejlmagerne, er det fornuftigt med denne ændring?

Svar: Ja sejlmagerne mener at det forlænger levetiden på sejlene.

Benny 8.20: Er fast headfoil profil tilladt?

Svar: Nej det er det ikke, der er kun tale om at tillade en rulle som drejer stålwireren rundt.

Benny 8.60: Er det egentligt i orden at sætte bomdirk fast i storsejlsfaldet og hejse det med op?

Svar: Nej ikke med mindre at det bliver fastgjort på faldet så det sidder over M.B. III. Og det skal være hele sejladsen.

Afstemning: Alle 5 regelændringsforslag blev vedtaget med lutter ja stemmer, med den bemærkning at det bør præciseres at det i regel 8.20 kun er en wire som må bruges og ikke et fast headfoil profil.

Som en sidebemærkning spørger Kim Kallesen om det er tilladt med alu anker. Det er det, blot det vejer 6 kg. og der er min. 6 kg. tilhørende ankerkæde.

5.
Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog en kontingent stigning på 25 kr. til 350 kr./år. Dette vil først være gældende fra år 2017.

Baggrunden er at det nuværende aktivitetsniveau resulterer i et systematisk underskud, og at man forsøger at afbøde dette med en kontingentforhøjelse, så kassen ikke udvandes for hurtigt.

Kommentar Per Røssel: Tidligere generalforsamlinger har bedt bestyrelsen om at nedbringe kassebeholdningen, da den var uforholdsmæssig for stor, og nu det sker vil man stoppe det igen. Hvorfor?

Svar: Kassebeholdningen er stødt dalende, og vil for hurtigt komme for langt ned, derfor foreslår bestyrelsen denne kontingentforhøjelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

6.
Valg (i ulige år)

Formand: Ditte Andreasen genvalgt med akklamation.

2 bestyrelsesmedlemmer: Søren Kæstel og Flemming Palm genvalgt med akklamation.

1 revisorsuppleant: Torben Simonsen genopstiller ikke. Sonny Kallehave fra Nysted blev valgt med akklamation.

1 revisor: Kjeld Skov genopstiller ikke. Hans Friis fra Jægerspris blev valgt med akklamation.

 

7.
Eventuelt

 1. Uddeling af Englænderpokalen

Lisa Thurøe fik tildelt Englænderpokalen for den fantastiske turberetning med folkebåden Private Lady på Limfjorden. Lisa havde desværre ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, men pokalen bliver afleveret i Kerteminde.

 

 1. Diskussion af vindgrænser under DM

Baggrunden for denne diskussion er sidste sommers meget blæsende DM i Hejlsminde, hvor deltagerne faldt som fluer, og stævnet i høj grad blev præget at få deltagere i de enkelte sejladser og forholdsvis mange haverier.

Ditte forklarer omkring statutterne vedr. vindstyrker til DM sejladser for folkebåde. Dommer Thomas Jørgensen er blevet spurgt til råds, og han oplyser at en dommer altid vil forsøge at følge de gældende skrevne regler.

ISAF anbefaler I øvrigt 12,5 m/sekund.

 

Nuværende tekst i DANSK FOLKEBÅDSKLUBS FORSKRIFTER FOR AFHOLDELSE AF

DANMARKSMESTERSKABER

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til 15 m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

 

Bestyrelsens forslag til ny tekst:

Minimum- og maksimumvindhastighed: Maksimum vindhastigheden er fastsat til x m/s ved gentagne målinger indenfor 30 minutter. Banelederen har til enhver tid bemyndigelse til at vurdere betingelserne uegnede til sejlads grundet kastevinde, voldsomme bølger eller andre forhold som forværrer sikkerheden eller muligheden for at lægge en bane. Hvis vindhastigheden under en sejlads øger til over maksimumhastigheden kan baneledelsen opgive sejladsen. Dette punkt kan ikke danne grundlag for anmodning om godtgørelse.

X kan enten være uændret 15 m/s eller reduceres til 14, 13 eller 12 m/s. Den endeligt angivne maksimum vindstyrke vil være punkt for debat under årets generalforsamling.

 

Kommentarer:

Kim Kallesen: Havneforhold kan have stor indflydelse på om der kan sejles.

Johnny: Det var problematisk at dommerne ikke hurtigt fik startet 2 sejlads den først dag til DM i Hejlsminde. Det gjorde at flere fik ødelagt sejl.

Svar Ditte: Det var grej problemer og manglende følgebåde der var årsagen, hvilket naturligvis ikke var tilfredsstillende.

Meddommer til DM 2015 Hans Friis: Forklarer at dommerbesætningen havde mindst lige så store udfordringer som sejlerne.

Per Dam: Spørger ind til om der er sikkerhed nok til de Danske stævner? I Tyskland er der altid flere redningsfartøjer med ude.

Svar Ditte: Ved formøder med sejlklubberne lægger DFK altid stor vægt på at sikkerheden skal være i orden, og sejlklubberne accepterer dette. Men de faktiske forhold under stævnerne er desværre ikke altid i orden.

Peter Brøgger: Opfordrer til at bådene hjælpes ad internt.

Kim Kallesen: Foreslår demokratisk afstemning blandt sejlere om der skal sejles eller ej.

Svar: Det er ikke muligt i forhold til kapsejladsreglerne.

Per Dam: Opfordrer til afholdelse af skippermøder omkring problemet med for meget vind.

Sonny: Mener ikke DM er attraktivt med 3 både.

Ditte: Mener stadig at det kan være skægt i 14 meter/sek., hvis forholdene med bølger og kastevinde er til det.

Lars Bræstrup: Anbefaler at der ikke lægges for store begrænsninger på.

Leif Pipper: Opfordrer til at det er op til dommerne at bestemme ud fra de forhold der nu engang er til stede.

Michael Belvad: Opfordrer til at tiden for måling af vindstyrken nedsættes.

Brøgger: Opfordrer til helt at fjerne begrænsningen og lade dommerne bestemme.

Johnny: Man bør på dagen stemme om der skal sejles.

Ditte og Flemming Palm svarer: Ikke muligt iht. kapsejladsreglerne, og at det vil skabe unødig splid pga. de forskellige bådes interne placeringer inden en afstemning.

Hans Friis: Henviser til statutterne hvor der skal sejles 4 sejladser og min 6 timer i alt.

Det kan blive problematisk hvis vindgrænsen sættes for langt ned.

Erik Køster: Opfordrer til at holde fast i teksten.

Benny: Opfordrer til at banelederen får mere en blot en max. vindhastighed at forholde sig til.

Kim Kallesen: Opfordrer til at sikkerheden prioriteres.

Benny: Teksten skal tilrettes til at der skal stå hvad konsekvensen er hvis det blæser for meget. Teksten er ikke 100% klar.

Bent Mallemuk: Det sidste ord er at bestyrelsen får et ja til at gå hjem og arbejde videre med teksten.

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen meget præcist kl. 15.00, og takkede for god ro og orden.

Og formanden takkede dirigenten for udførelse af hvervet.

Der deltog 36 sejlere ved generalforsamlingen.

 

Referent: Per Røssel – Faaborg Sejlklub

 

Formand Ditte Andreasen – Sundby Sejlforening

 

_____________________________________

 

Dirigent Bent Nielsen – Kolding Sejlklub

 

_____________________________________

 

Kategorier
Generalforsamling

2008

Generalforsamling 2008

 

 

Formanden bød velkommen til de 34 medlemmer, der var mødt op i Sundby

Sejlforenings lokaler den 24. februar 2008.

 

Inden vi går i gang med den egentlige generalforsamling, vil jeg meget gerne sige nogle ord om en af klassens markante personligheder, der døde i 2007.

 

Den 2. december 2007 døde Æresmedlem i Dansk     Folkebådsklub     Ejnar     Christensen, Fredericia i en alder af 83 år. Ejnar sejlede folkebåd i langt størstedelen af sit lange sejlerliv, og han var i en periode også bestyrelsesmedlem i Dansk Folkebådsklub. Ud     over     at     være     en     særdeles     kendt

folkebådssejler, var Ejnar også kendt som den danske OL-sejlerchef, der herskede i årene fra

1972 til 1980, hvor Poul Richard, Waldemar Bandolowski     og     Erik     Hansen     vandt

guldmedaljer i Soling. For sin store indsats i dansk sejlsport modtog Ejnar Christensen hæderstegn fra Dansk Sejlunion, KDY, Dansk Idræts Forbund og Fredericia Sejlklub. Må jeg bede forsamlingen rejse sig og ære Ejnars minde.

 

A.
Valg af dirigent

 

Bestyrelsen     foreslog     Kim     Kristensen

Jægerspris – han blev valgt Kim konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.

 

B.
Formandens beretning:

 

Tiden fra generalforsamlingen i 2007 til nu, hvor vi igen mødes til generalforsamling, har været     meget     hektisk     for     bestyrelsens medlemmer, og for de personer, der er og har været involveret i alumast projektet.

Vi     har     ganske     vist     kun     afholdt     3 bestyrelsesmøder,     men     mail     og telefonkontakten har været intensiv.

 

Som primære mål for 2007 satte vi blandt andet,

 1. at forøge medlemstallet,
 2. teste alumasten grundigt,
 3. påvirke samarbejdet med og i NFIA,
 4. øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse &

  kapsejladsregler,

 5. finde     arrangører     til     DM     &     GP stævnerne.

DM i 2009 havde første prioritet, idet GP stævnerne vil finde sted uden for Danmark i 2009 og -10.

 

Er det så lykkedes at opfylde de mål?

 

Ad 1. Forøge medlemsantallet, både ja og nej. Vi har haft en naturlig afgang af bådejere, der sælger deres båd, eller gaster der holder med at sejle, og som derfor melder sig ud af klubben. Men vi har faktisk også formået at få fat i mange af de nye bådejere og deres gaster. Så stort set har vi bevaret vores medlemsantal på omkring 400+. Men der er stadig mange bådejere og gaster derude i klubberne, der går og venter på, at en af os, der er medlemmer tager fat i dem og opfordre dem til et medlemskab i den klub, der varetager folkebådssejlernes interesser.

 

Ad 2. Test af den aluprofil, som også i 2007 blev stillet til rådighed for klubben, er gået tilfredsstillende. Vi har fået overbevist NFIA om, at projektet var seriøst nok til at blive vurderet i NFIA’s tekniske komite. Dette er sket og samme komite har sagt ok til ordlyden og hensigterne i projektet. Det gør at bestyrelsen og masteudvalget på denne generalforsamling, med god samvittighed kan opfordre til, at vi endeligt godkender ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminiums mast.

 

Der er en positiv stemning for det danske forslag i NFIA, men meget kan ske før afstemningen i forbindelse med sommermødet i NFIA 2008. Projektet afhænger af de andre NFIA landes indstilling og specielt svenskernes holdning er vigtig. Vi har vist et initiativ og en indsats, vi kan være tilfredse med.

 

Der er i foråret planlagt fortsat testsejlads med aluprofilen, idet vi mener at tiden skal udnyttes 100 % når muligheden er til stede.

Finder vi mod forventning uhensigtsmæssigheder, er der stadig mulighed for ændringer.

 

Ad 3. At påvirke samarbejdet med og i NFIA er en proces der kræver meget tid og tålmodighed.

Mit temperament har ikke altid haft det let. Men nyvalg i NFIA har helt klart fremmet forståelsen i NFIA for hvilke opgaver, de ifølge egne vedtægter er sat til at løse. Så helt klart et fremskridt.

 

Ad 4. Øge forståelsen i klassen for at overholde gældende klasse & kapsejladsregler burde jo være en overskuelig opgave. Sådan er det bare ikke altid i den virkelige verden, og individuelle fortolkninger til egen fordel, vil nok altid forekomme. Så det er nok en kontinuerlig opgave, at opfordre til respekt for gældende klasse & kapsejladsregler.

 

Ad 5. Arbejdet med at finde fremtidens arrangører til kommende

Danmarksmesterskaber og Guld Pokaler foregår hele tiden. Vi forsøger efter bedste evne, at finde klubber, der vil påtage sig disse stævner. Både den geografiske placering og lokal interesse spiller meget ind, når vi retter henvendelse til de klubber, som vi har en formening om kan være interesseret i at afholde et sådant stævne.

Indtil nu har Dansk Folkebådsklub altid været i stand til at finde en arrangør til vores store stævner. For tiden arbejder vi kraftigt på at finde en Øresundsklub til DM i 2009, og vi har meget positive tilbagemeldinger fra Kastrup Sejlklub, som jo har afholdt flere vellykkede danmarksmesterskaber for folkebåde. Så her er vi ikke helt på plads endnu, men vi håber selvfølgelig, at en aftale kan falde på plads inden længe, så vi kan få ro på det.

 

Danmark har to år i træk afholdt Guld Pokalstævnet, så det stævne kommer tidligst tilbage til Danmark i 2010, hvilket vi allerede nu har rettet fokus på.

 

Dette var et kort resume’ af vore mål fra starten af foregående sæson, samt vores egen vurdering af hvor vidt vi har nået dem.

 

Naturligt vil de mål også være nogle af de mål, vi sætter os for kommende sæson. De skal blot opdateres med de fakta, som er relevante for sæson 2008.

En sæson hvor vi, i lighed med 2007, fortsat skal fokuserer meget på klubbens økonomi.

Porto og trykudgifter er meget store poster på regnskabet.

Som ansvarlig bestyrelse må vi se på de muligheder, vi har i fremtiden for at orientere vore medlemmer på korrekt og forsvarlig vis, ud fra den kontingent og økonomi vi har i klubben.

 

Bestyrelsen og redaktøren især, har i

Folkebåds Nyt og på klubbens hjemmeside jævnligt gjort opmærksom på den

kendsgerning, at vi endnu ikke har fundet en ny redaktør. Sker det ikke, betyder det, at vort klubblad ophører med at udkomme med udgangen af 2008. Da økonomien omkring tryk og udsendelse af Folkebåds Nyt er stram, ser bestyrelsen meget gerne at vi får en efterfølgende debat omkring bladets fremtid. Årbogen er også en dyr sag at udsende, men den produceres og udsendes jo ikke så ofte. Vi skal lykkes med at udsende en årbog i 2009. Men hele tiden skal vi sikre vi ikke laver udgifter vi ikke har indtægter til at dække.

 

Årets Danmarksmesterskab der blev afholdt af Skive Sejlklub, var et godt og veltilrettelagt stævne, med masser af udfordringer for de 36 delagende både. Et lidt skuffende antal, men det koster at komme ud i yderkanterne af danmarkskortet. Det skal vi med jævne mellemrum, blandt andet for at markere, at vi er en landsdækkende klub, der godt vil vise standeren ude omkring. Skive Sejlklubs medlemmer tog deres opgave meget seriøst og vi oplevede en gæstfrihed af høj karat. Tak til Skive Sejlklub.

I år skal vi til Assens Sejlklub, der jo fejrer deres 100 års jubilæum. Vi har før sejlet Danmarksmesterskab i Assens, nemlig i 1978, så vi har altså 30 års jubilæum. Det er meget vigtigt for klassen, at vi gør alt hvad vi kan for at øge deltagerantallet til vore mesterskaber. Det skaber tillid til klassen, når vi skal ud og finde arrangører i fremtiden. Planlæg allerede nu din deltagelse i årets

Danmarksmesterskab.

Dansk Juniorbådsklub afholder også deres mesterskab på samme tid i Assens, men selvfølgelig på deres egen bane. Det kan blive rigtigt hyggeligt at være sammen med en anden traditionsrig klasse.

 

Guld     Pokalsejladserne     blev     afholdt     af

Kerteminde Sejlklub der velvilligt, på trods af meget kort varsel, var klar da vi bad om deres hjælp. Som sædvanligt når Kerteminde Sejlklub er arrangør, var det et flot stævne med megen fokus på, at det skulle ha’ internationalt præg. Kertemindebugten er jo et dejligt sted at sejle, banerne kan blive af den korrekte længde. Strøm og klinter, samt de mærkelige bølgeformationer, udfordrer hele tiden sejlerne. Deltagerantallet var meget tilfredsstillende, idet 60 folkebåde stillede op til start.

Meget flot, især var det glædeligt at så mange lokale både var med, samt at der deltog relativt mange tyske og svenske både. Tak til

Kerteminde Sejlklub

 

I år er der så Guld Pokalsejladser i Glucksburg. Flensborg Sejl Club vil gøre alt for at det bliver alle tiders, ingen tvivl om det. Datomæssigt ligger det snært på vores DM, men det kan lade sig gøre at nå fra det en til det andet, også hvis man skal ad søvejen. I fremtiden skal der planlægges lidt bedre når NFIA fastlægger dato for Guld Pokal. Ranglisten har også i 2007 været en sportslig succes, med et flot antal deltagere til alle de afholdte stævner. Ranglistens sponsere har været flinke og gavmilde til at støtte os med flotte præmier. Det har skærpet interessen for at deltage. Må jeg opfordre jer alle til at deltage ved præmieoverrækkelsen senere på dagen, nemlig kl.14.00 på folkebådsklubbens stand i hal C5-024.

 

Er alt så glæde og fornøjelse ved disse stævner. Ikke i 2007, hvor der under et stævne i Århus skete en tragisk hændelse, som fik alvorlige følger for et af vore medlemmer Hans Friis fra Jægerspris. Hans er meget langsomt ved at komme tilbage til bedre førlighed, men ser heldigvis meget positivt på udviklingen. Det er dejligt og en glæde at se Hans være til stede på denne generalforsamling og jeg vil ønske ham rigtigt godt fremskridt, så vi snart kan se ham på banen igen.

 

Over året får vi som bestyrelse hvisket mange gode forslag i øret. Vi tager hånd om mange af dem.     Men     de,     der     har     vidtrækkende betydning for klassen, tænker vi selvfølgeligt meget over, hvordan vi skal tackle.

Et af de tilbagevendende er hvordan vi afvikler vores DM stævner. Her er rigtig mange meninger, og det vil der også være i fremtiden.

Og som en af bidragsyderne rigtigt siger “Vi bliver aldrig enige”.

 

Vi har besluttet i bestyrelsen, at vi ikke vil lave nogen overilede ændringer i vores forskrifter for at afvikle DM, men vi kommer med     et     forslag,     der     giver     bestyrelsen mulighed     for     at     afprøve     forskellige sammensætning     af     tidspunkt     og     antal sejladser. Erfaringerne kan så udmøntes i et konkret ændringsforslag. Vi har som ansvar, at et DM altid bliver afviklet ifølge DS forskrifter og på sportsligt korrekt måde.

 

Debat

 

Begyndte omkring emnet kommunikation.

Flere foreslog at vi bruger internet og mail. Lukke bladet og i stedet lægge det på nettet, så medlemmerne selv kan skrive det ud. Vi kan også få reklameindtægter fra hjemmesiden.

 

Formanden efterlyste flere tilkendegivelser omkring bladet. Selv om vi lægger det på nettet, så skal vi have en redaktør, der kan varetage opgaven, og vi har endnu ikke fået en afløser.

 

Peter Hviid: Nyt medlem, der fik mange gamle blade af ham, jeg købte båden af. Det var ganske interessant. Mener ikke, at folk skriver bladet ud fra hjemmesiden og mange skifter mail, så det bliver ikke let at holde styr på.

 

Hans: I Jægerspris har vi erfaringer med klubbladet. Her kan man tilmelde sig en service, så man får mail, hvis der sker noget på hjemmesiden.

 

Redaktøren: kom kort ind på det forslag han selv stillede for et par år siden, om at reducere antallet til tre numre. Men også det kræver en redaktør.

 

Vi skal være realistiske, bestyrelsen vil gerne have et blad, men kendsgerningerne er, at vi ikke har fået nogle henvendelser om en redaktør, der vil afløse den nuværende. Indtil det er afklaret, er det omsonst at diskutere økonomi.

 

Flere mente, at vi skal fastholde bladet. Det største problem er at få en ny redaktør. Økonomien kan vi altid løse. Michael Møller mente endda, at vi skal fastholde bladet med “næb og klør”.

 

Ulrich Pedersen som er annoncør fortalte, at mange kommer og handler mast, og har set annoncen i bladet

 

Flere var inde på, at reducere antallet af udgivelser, og foreslog at bestyrelsen kommer med et oplæg herunder økonomien.

 

Formanden: Vi har hørt jeres synspunkter, og vi vil se på sagen, og fortsat søge at få en ny redaktør.

 

Beretningen blev godkendt

 

C.
Årsregnskabet     fremlægges     til godkendelse

Helmuth Schwarz fremlagde regnskabet.

(se på side x)

Regnskabet udviser et overskud for 2007 på 17.473,82 kr. Og der er ikke hensat penge til at trykke årbogen i 2009.

 

Regnskabet godkendt.

 

D.
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – Det blev vedtaget.

 

E.
Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fire forslag og havde ikke modtaget andre.

 

Forslag 1:

Bestyrelsen     ønsker     forsamlingens godkendelse til ændringsforslaget til regel 6.2 Aluminium mast.

 

Ændringsforslagets principper blev forelagt GF i 2006 og mere præcist formuleret i 2007, hvor forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at fortsætte arbejdet. Masten har i 2007 været testet med et tilfredsstillende resultat. Forslaget har været til behandling i NFIA’s tekniske komite, der var enige i forslaget tekst, men foreslog en “NFIA Licensed mast builder” plakette, hvilket der er mulighed for ifølge forslagets 6.2.10.

Forslag og relevante dokumenter, samt rapport om de opnåede testresultater findes tilgængelige på vores webside og er også omdelt på denne generalforsamling. Ændringsforslaget for regel 6.2 er indholdsmæssigt nøjagtigt det samme som to tidligere generalforsamlinger har sagt ok til. Vi er nu helt klar til at sende det endeligt videre i

NFIA systemet, og det vil med 2/3 stemmeflertal på NFIA’s årlige generalforsamling i 2008, samt godkendelse i

S.Y.R.U.-DS være gældende fra 1. januar 2009.

Vi vil i foråret 2008 fortsat teste masten for at udnytte alle muligheder for at finde eventuelle uhensigtsmæssigheder ved mast eller forslag. Findes der behov for væsentlige ændringer i forslaget, kan en ekstraordinær generalforsamling komme på tale.

 

Forslag 1 blev vedtaget

 

Forslag 2:

Bestyrelsen ønsker forsamlingens opbakning til at testgruppe fortsætter sit arbejde i sæsonen 2008, nu muligvis med 2 testmaster.

 

Masten er i lighed med tidligere stillet til rådighed for klubben under visse betingelser. Betingelser der skal sikre seriøs behandling og rapportering mellem testgruppen, producenter og organisationer.

Bestyrelsen tilkendegiver i det omdelte skema plan for, hvordan vi ønsker at benytte masten i sæson 2008. Planen kræver selvfølgelig behørig godkendelse og dispensation fra S.Y.R.U. & DS i lighed med 2007. Dispensation vil ikke blive søgt eller givet til DM.

Evaluering i løbet af forårets for evt. justeringer i regelforslag. Formålet med fortsat testforløb er primært at teste masten for ikke at give så udprægede kapsejladsmæssige fordele, at det kræver en sådan mast for at hævde sig. Desuden er det meningen at finde brugervenlige løsninger til stor & fokkefald, agterhal, samt evt. nem justering af strutstag Her vores ansøgning til Dansk Sejlunion:

 

Til Flemming Nielsen.

 

Hermed den specifikke liste over kapsejladser, hvor vi har et stort ønske om at få mulighed for at deltage med to specifikke både, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort GF-vedtagne forslag til regelændring for alumasten 6.2. og er den samme profil vi med dispensation testede i 2007.

 

Sejladser med mulig deltagelse af to både med dispensation for regel 6.2 Alu mast.

 

Dette er listen over kapsejladser hvor vi har et stort ønske om, via dispensation fra DS, at få mulighed for at deltage med en eller to specifikke båd, med en ikke klasset aluprofil. Profilen vil opfylde reglerne i vort forslag til regelændring for alumasten 6.2.

 

De to både vil blive DEN 782, ejer Carsten Enger JSK & DEN 871, ejer Per Jørgensen KS.

 

Forår 2008:

EDC-Cup 3.-4/5     Jægerspris Sejlklub

 

Heller Cup     17.-18/5     Kastrup Sejlklub

 

Nordea Cup 24.-25/5     Kolding Sejlklub

 

SMO 2008     6.-7.-8/6     Aabenraa Sejl Club

 

Amager Cup 14/6     Lynetten Sejlklub

 

Kieler Woche 21.-24/6 Kieler Yacht Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver

tilladelse også)

 

Guld Pokal 14.-19/7 Flensburg Segel Club (kun hvis NFIA & Tysk Sejlerforbund giver

tilladelse også)

 

Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber

 

Efterår 2008:

 

Skælskør Cup 23.-24/8 Skælskør Amatør

Sejlklub

 

Århus Festuge 6.-7/9     Århus Sejlklub

 

Amager Cup 6./9     Kastrup Sejlklub

 

Klubmesterskab     27.-28/9

    Kolding Sejlklub

 

Desuden deltagelse ved aftensejladser i bådenes respektive klubber.

 

Debat

 

Der blev spurgt, om der er forandringer fra den første til den anden mast.

 

Per Jørgensen forklarede, at vi vil prøve at faste stagene på samme højde som forstaget, og det ligger indenfor de tolerencer, der ligger i reglerne.

 

Lars Jørgensen: Det er ikke en fordel med en alumast. Men vi vil godt bruge nogen tid, på at få tingene på plads, så John Mast kan lave en ordentlig mast, og sejlmagerne nogle ordentlige sejl.

 

Forslaget blev vedtaget.

 

Forslag 3:

Bestyrelsen trak dette forslag, da den nuværende § 11 i vedtægterne er dækkende.

 

Forslag 4:

Bestyrelsen ønsker i 2008-2009-2010 mulighed for i samarbejde med arrangøren af vort årlige Danmarksmesterskab, at afprøve andre muligheder for stævneafvikling, end der gives mulighed for i vore forskrifter for Danmarksmesterskaber. Muligheder vi vil forsøge afprøvet er et DM-arrangement afholdt i uge 27 eller 28.

Et sejladsforløb med op til max. 7-8 sejladser over max. 4 sejladsdage med fratræk af dårligste placering.

 

Begrundelsen for forslaget er, at mange har ønsket ændringer, men få har ytret sig og nogle ikke særligt konkret. Bestyrelsen ønsker ikke at lave årlige ændringer i vore forskrifter for DM, men vil hellere ved at prøve sig frem, finde en model der svarer til de flestes tilfredshed.

Vi er selvfølgelig forpligtiget til fortsat at sikre sportsligt korrekte DM-stævner, der ikke er i konflikt med DS-statutterne for Danmarksmesterskaberne for kølbåde.

 

Debat:

Flere indlæg

Gik på, at vi skal fastholde festen, og den skal ligge efter sidste sejlads. Derfor mente nogle, at stævnet skal være fra tirsdag – lørdag.

 

Stemningen var også at vi skal sejle flere sejladser, men overlade det til banelederen, så vi får det så fleksibelt som muligt. Dog sådan, at vi kun får mulighed for at trække 1 sejlads fra.

 

Forslaget blev godkendt.

 

F.
Valg af formand

Ikke på valg

 

G.
Valg af øvrig bestyrelse

Brian Frisendahl – ikke villig til genvalg

I stedet blev Ditte Andreasen valgt

 

Gitte Guldberg – villig til genvalg Blev valgt.

Formanden takkede Brian for hans indsats i bestyrelsen.

 

H.
Valg af suppleant

Bestyrelsen foreslår Kjeld Skov Jægerspris

Kjeld blev valgt

 

I.
Valg af to revisorer

Vagn Olsen – villig til genvalg

Lars Dalbøge – villig til genvalg

Begge blev valgt

 

J.
Eventuelt

 

Intet

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen

 

Formanden takkede dirigenten og der blev udbragt     et     trefoldigt     leve     for     Dansk Folkebådsklub.

 

Per Damm

Redaktør

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Velkommen til nye medlemmer

 

Mathilde Aaskov Henriksen

Oluf Bagersgade 11, st.tv.

5000 Odense C

Gast DEN 1152 “Nefertiti”

Trine Aaskov

Jernbane Alle 31

5250 Odense SV

Gast DEN 1152 “Nefertiti”

Caroline Kold

Amagerbrogade 93, 3

København S.

Jens Bo Christensen

Karlebyvej 26

4894 Øster Ulslev

Emma Aaskov Henriksen

Roersvej 11, 1.tv.

5000 Odense C

Gast DEN 1152 “Nefertiti

Søren Poulsen

Højlundsvej 5

7800 Skive

DEN 650 “De grå drenge”

Søren Mackenhauer

Fornebyvej 6

4930 Maribo

DEN 444 “Ternen”

Josefine Borch

Læssøgade 20. 2.th.

2200 København.

DEN 732 “Brus”

Michael Sørensen

Eghavevej 8 B

5700 Svendborg

DEN 836 “Makrellen”

Preben Wassmann

Skivevej 11

8620 Kjellerup

DEN 303 “Columbine”

Rita Maria Olsen

Poppelrækken 3. 1.tv.

2300 København S.

John Laugesen

Ringvej 3, Glyngøre

7870 Roslev

Peter Wagner Mollerup

Langtvedvej 17

5540 Ullerup

DEN 776 “Feodora”

Rene Hagemann Christiansen

Æblevang 90

4300 Holbæk

DEN 1015 “Viola”

Mads Brejnholt Madsen
Frejasvej 31
8600 Silkeborg

DEN 789 “Blip-Blop

Er dine gaster

medlemmer af Dansk Folkebådsklub

Er dine gaster

medlemmer af Dansk Folkebådsklub

Er dine gaster

medlemmer af Dansk Folkebådsklub

 

 

 

Kategorier
Bestyrelse

25-08-2008

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Folkebådsklub den 25. august 2008 kl. 18.00, Kerteminde Sejlklub

 

Side 1 af 5

 

 

Tilstede:     Bent Nielsen, Helmuth Schwarz, Finn Hartvig, Ditte Andreasen, Per Damm,

    Heines Nielsen, Kjeld Skov

 

Afbud:     

 

 

 

Dagsorden:     

 

 1. Generel orientering og velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer
 2. Økonomi og medlemsstatus
 3. Folkebådsnyt og årbogen, hvad skal der ske fremover
 4. Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen
 5. Status på alumasten
 6. Ranglistestævner og præmieliste
 7. Evaluering af DM 2008
 8. Evaluering af Guldpokal 2008
 9. Folkebådsklubbens hjemmeside
 10. DM 2009 i Lynæs
 11. Guldpokal 2009
 12. Bådudstilling og dato for generalforsamling 2009
 13. Virksomhedsplanen
 14. Eventuelt og ny mødedato

 

 

Ad. 1.     NFIA har enstemmigt vedtaget ændringsforslaget om aluminiumsmaster (se     også pkt. 5).

 

Per Jørgensen er indtrådt i NFIA’s tekniske komité som udpeget medlem fra Danmark. Ny formand for komitéen er den nyvalgte tekniske formand i NFIA’s bestyrelse, svenskeren Hans Torlen.

 

Næste møde i NFIA afholdes den 15. november.

 

Sverige skal afholde GP 2009, men har endnu ikke tilkendegivet, hvilken sejlklub, der skal stå som arrangør af stævnet. Skælskør Amatør Sejlklub er blevet forespurgt om muligheden for at træde til, hvis Sverige mod forventning ikke kan finde en arrangør. Bestyrelsen finder, at

pladsforholdene i og omkring havnen kan udgøre et problem, og ser hellere en anden placering; f.eks. Bønnerup. Bent undersøger sagen nærmere.

 

(Ref. bemærkning:) Efterfølgende har Bent haft en samtale med kapsejladschef Bjarne Pedersen, der følte sig helt sikker på at kunne stille tilfredsstillende faciliteter til rådighed for en GP i enten 2009 eller 2010. Det blev aftalt at mødes i Skælskør i løbet af efteråret. Ole Gorm Larsen NFIA vil også deltage.

 

 

Århus Sejlklub har tilbudt sig som arrangør af DM 2010. Hvis der mod forventning ikke er plads på grund af byggeri i Århus havn, er der mulighed for at Egå Sejlklub træder til som hjælp. Bestyrelsen ser på faciliteterne i forbindelse med afholdelse af Århus Festuge Cup.

 

Bent Nielsen bød de nye bestyrelsesmedlemmer, Ditte Andreasen og Kjeld Skov velkommen i bestyrelsen.

 

Ad. 2.     Helmut Schwartz redegjorde for økonomien og medlemsudviklingen, som ser tilfredsstillende ud. Der arbejdes med at forenkle bogføringen af kontingentindbetalinger efter overgangen til PBS-opkrævning.

 

Ad. 3.     Niels-Ulrich Barslev, Glyngøre Sejlklub har tilbudt sig som redaktør af Folkebådsnyt i 2009 og 2010. Bestyrelsen drøftede Niels-Ulrichs tilbud og besluttede at tage imod det, dog kun for et år af gangen med henblik på at kunne følge og vurdere økonomien bag en fortsat bladudgivelse tæt. Bestyrelsen beslutter ligeledes udgivelsesfrekvensen nedsat til to blade om året.

Det aftales, at Bent kontakter Niels-Ulrich og meddeler ham bestyrelsens beslutning. Per Damm og Niels-Ulrich aftaler de nærmere detaljer om arbejdsgange. I løbet af 2009 vurderer bestyrelsen, om der fortsat er grundlag for at videreføre bladet.

 

Herudover diskuteredes en fortsat udgivelse af Årbogen. Den generelle holdning er, at klubben har en velfungerende hjemmeside, hvorfra man både kan få oplysninger om fartøjsregisteret og læse klassens regler m.v.. Det synes derfor overflødigt at udsende en papirudgave med de samme oplysninger, som i øvrigt for fartøjsregisterets vedkommende kan være forældede allerede ved udgivelsen. Det er bestyrelsens opfattelse, at Årbogens nytteværdi ikke står mål med omkostningerne omkring udgivelsen.

 

Bestyrelsen beslutter at indstille udgivelsen af Årbogen, som derfor ikke vil blive genudgivet.

 

Ad. 4.     På grund af forskellige omstændigheder omkring udskiftning af bestyrelsesmedlemmer midt i valgperioderne er antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen i 2009 ikke i overensstemmelse med vedtægterne. Vedtægterne foreskriver bl.a. at formand og kasserer ikke må være på valg samtidig. I 2009 er fem bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formand og kasserer på valg. For at kunne efterleve vedtægternes bestemmelser foreslår bestyrelsen derfor, at formanden på den kommende generalforsamling vælges for et år, mens kassereren vælges for en to-årig periode. Herved vil bestemmelserne om valg af formand og kasserer samt bestemmelserne om, at halvdelen af bestyrelsen er på valg af gangen være opfyldt ved fremtidige valg. Opstilling til valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen 2009 er herefter følgende:

 

    Formand:     Bent Nielsen – genopstiller for et-årig valgperiode

    Kassererer:     Helmut Schwartz – genopstiller

    Best.medl.:     Finn Hartvig – genopstiller

         Heines Nielsen – genopstiller

         Per Damm – modtager ikke valg

    Suppleant:     P.t. ingen kandidater

 

Bestyrelsen opfordrer medlemmer med interesse for bestyrelsesarbejde til at overveje deres kandidatur. Det bør tilstræbes, at den kommende bestyrelse er bredt sammensat såvel geografisk som køns- og aldersmæssigt.

 

Ad. 5.     Status på alumasten efter NFIA’s vedtagelse af regelforslaget er, at forslaget nu er sendt til Skandinavisk Sejlunion (SYRU) repræsenteret af Flemming Nielsen, Dansk Sejlunion. SYRU skal give den endelige godkendelse af enhver ændring af klassereglerne. Så vidt vides vil SYRU’s endelige godkendelse blive sendt til NFIA i starten af september måned.

Det er herefter NFIA’s opgave at informere de involverede producenter om de ny klasseregler for alumasten.

 

Ad. 6.     Heines Nielsen oplyser, at præmielisten er færdig. Præmierne er værdisat og rangeret så de uddeles i henhold til ranglisteplaceringen. Præmielisten er lagt på hjemmesiden.

 

Sejladsbestemmelser og afvikling af ranglistestævner har været debatteret på hjemmesiden, og ASC har udbedt sig bestyrelsens kommentarer til et forslag om ændret afvikling af SMO, der imødekommer ønskerne fra folkebådssejlerne.

 

Efter drøftelse af de indkomne forslag og kommentarer er bestyrelsen nået frem til at anbefale følgende:

 

 • Ranglistestævner begrænses til weekend-stævner over max. to dage med tidligste start lørdag kl. 11.00 og seneste start lørdag kl. 16.00 og søndag kl. 14.00.

 

 • Der sejles maksimalt fire sejladser lørdag og tre sejladser søndag med fratræk for dårligste sejlads ved fem eller flere gennemførte sejladser.

 

 • Banerne tilpasses de lokale forhold, så den enkelte sejlads så vidt muligt afvikles på 1-1½ time. Der bør være fokus på længden af første opkryds som sikrer en vis spredning af feltet inden topmærkerunding.

 

 • Ved vindstyrker over 15 m/sek. ønskes ingen starter.

 

 • Startgebyret bør være tilpasset en fælles standard (p.t. 250 – 300 kr.), og der tilstræbes mulighed for forplejning med morgenmad, madpakker og aftensmad.

 

 • Præmieniveau med præmier pr. 5. tilmeldte/betalende båd.

 

Bestyrelsen er opmærksom på, at nogle ranglistestævner arrangeres som del at et større stævne. Folkebådsklubben kan derfor kun opfordre arrangørerne af disse stævner til at imødekomme ovennævnte anbefalinger. Derimod har klubben en større indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af stævner udelukkende for folkebådsklassen, især der hvor bestyrelsen er direkte repræsenteret i de pågældende sejlklubber.

 

Ønsket om begrænsning af starter ved vindstyrker over 15 m/sek. bunder ikke i manglende tillid til Folkebådens sejlegenskaber; men skal ses i lyset af sidste års alvorlige uheld under Århus Festuge samt de mange havarier i forbindelse med DM i Assens. Den sportslige værdi af sejladser i meget hårdt vejr står ikke mål med den øgede risiko for personulykker og skader på materiellet.

 

Det aftales, at Bent svarer ASC omkring SMO og skriver et afrundende indlæg til debatten på hjemmesiden.

 

Ad. 7.     Assens Sejlklub var vært ved dette års DM. Bestyrelsen havde stor ros til campingforholdene, hvor det var lykkedes at samle deltagerne indenfor et begrænset område af campingpladsen, hvorved det sociale aspekt omkring afholdelse af et DM blev flot tilgodeset. Forplejningen undervejs og afvikling af festmiddag og præmieoverrækkelse fik ligeledes fine ord med på vejen.

 

Derimod kunne man godt have tænkt sig en lidt hurtigere og præcis afvikling af resultatlister efter dagens sejladser.

 

Der var herudover bekymrede kommentarer omkring afviklingen af sejladserne i forhold til sikkerheden. Det er vigtigt, at sejlerne straks kan blive hjulpet i forbindelse med havari og ulykker, hvilket ville have været et problem i Assens. Heldigvis skete der ikke personskader på trods af det voldsomme vejr under nogle af sejladserne. Men det ligger fast, at bestyrelsen fremover skal være mere opmærksom på at stille krav om, at arrangørerne råder over det fornødne materiel til at sikre en forsvarlig afvikling af mesterskabsstævner og andre sejladser.

 

Eventuelt må bestyrelsen træde til med hjælp til at etablere kontakt til andre klubber omkring lån af grej, udstyr og hjælpere, hvis der er behov for mere, end den arrangerende klub kan mønstre.

 

Ad. 8.     Tyskland var vært for GP 2008, så det er begrænset, hvilken indflydelse Dansk Folkebådsklub havde på stævnet. Der var generel enighed om, at det havde været et rigtig flot og godt afviklet stævne, og der var stor ros til de tyske arrangører.

Desværre var placeringen af GP lige efter DM ikke hensigtsmæssig, og bestyrelsen vil derfor indstille til NFIA, at man undgår at placere GP lige omkring de nationale mesterskaber. Der blev også rejst kritik af, at de registrerede sejl blev stemplet. Sejlene er i forvejen registreret via sejlknapper, så det burde være tilstrækkeligt. Bent rejser begge forhold overfor NFIA.

 

Ad. 9.     Stor tilfredshed med hjemmesiden. Finn Hartvig undskyldte (med et stort smil), at han havde tilladt sig at holde tre ugers sommerferie, som gik lidt ud over opdatering af resultatlisten. Uheldigvis faldt det sammen med DM og nedbrud på Assens Sejlklubs hjemmeside, så ingen havde kunnet følge med i resultaterne fra DM. Finn meddelte, at der fremover er aftalt backup, når han er fraværende.

 

Finn fremlagde lidt statistik for hjemmesiden, som bl.a. viser, at siden har omkring 470 besøgende pr. dag. Der er kommet nye takster for abonnement på drift af hjemmesiden, som er faldet med 2/3 i forhold til tidligere.

 

Finn efterlyser nyt billedmateriale – også gerne billeder som ikke relaterer sig til kapsejlads, men viser andre sider og oplevelser med folkebåden.

 

 

Ad. 10.

Lynæs Sejlklub har velvilligt påtaget sig at afholde vort DM fra tirsdag til lørdag i uge 27 i 2009. Bent har allerede i maj måned afholdt et indledende møde med Frederikke Biering, kapsejladsudvalget. Det blev aftalt, at vi igen mødes i oktober, et møde hvor også Kjeld Skov vil deltage. Vi skal drøfte havneplads, campingforhold, festaften og lignende i forbindelse med afviklingen af DM.

 

Lynæs har tidligere med stor dygtighed afholdt DM for klassen, så vi forventer ikke de store problemer med at nå til enighed om afvikling af stævnet, f.eks. i forhold til sikkerheden til søs.

 

Ad. 11.

Sverige skal stå for afholdelse af Guldpokal 2009. Men der foreligger endnu intet konkret. (Se også pkt. 1.)

 

Ad. 12.

Bådudstilling 2009 afholdes i perioden fra fredag den 27. februar til søndag den 8. marts i Fredericia. Bent har en foreløbig aftale med Erik Andreasen om en plads på Folkebådscentralens stand. Som tak herfor vil klubbens repræsentanter hjælpe Erik på folkebåden, når det kniber. Der udarbejdes en vagtliste til standen bestående af lokale folkebådssejlere.

 

Med hensyn til afholdelse af generalforsamling ser det ikke ud til, at vi kan afholde den i Fredericia Sejlklub. Bent foreslår derfor generalforsamlingen afholdt i Kolding Sejlklub. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget.

 

Tid og sted for generalforsamling 2009 er herefter fastsat til lørdag den 7. marts 2009, kl. 10.00 i Kolding Sejlklub.

 

Ad. 13.

Bestyrelsen har over en længere periode arbejdet med en revision af virksomhedsplanen, og Ditte har forsøgt at fremstille et udkast til revideret virksomhedsplan. Formålet med en virksomhedsplan er at understøtte en målrettet planlægning og udvikling af klubbens virksomhed, herunder målsætte en række opgaver, som klubben/bestyrelsen sætter sig for at udføre over en given periode. Det er imidlertid bestyrelsens opfattelse, at det ikke giver mening at udarbejde en virksomhedsplan med flotte målsætninger, hvis det på forhånd står klart, at det på grund af begrænsede ressourcer vil være udsigtsløst at forfølge disse mål.

 

Bestyrelsen opgiver på denne baggrund at udarbejde en ny, revideret virksomhedsplan og beslutter at fjerne den nuværende virksomhedsplan fra hjemmesiden.

 

Ad. 14.

Intet til eventuelt.

 

Næste møde afholdes
onsdag den 19. november 2008, kl. 18.00 hos Finn Hartvig.

 

Dette møde er afsluttet kl. 21.33

 

 

Referent: Kjeld Skov

Kategorier
Bestyrelse

Bestyrelsesmøde 25-04-2021

 

Blab la

Kategorier
Ikke-kategoriseret

Løjgang

[gview file=”http://www.shippos.dk/wp-content/uploads/2021/04/loejgang.pdf”]

Kategorier
Ikke-kategoriseret Tursejlads

10 gode råd

Røstjern/træbådLøsning
Området i nærhed af røstjernene er udsat for vandindtrængen. Det er store kræfter, der påvirker disse beslag. Derfor er der risiko for utætheder, med heraf følgende råddannelser i bjælkevæger, trædæk, bordlægning. Hvis fugt får lov at trænge ind over længere tid, vil det være en bekostelig reparation, hvis den skal udføres af en bådebyggerDer er kun en rigtig løsning på dette problem; røstjernene skal holdes tætte oven fra. At forsøge tætning nede fra vil forværre råddannelsen.
Tag den eventuelle dækplade af, stem 3-5 mm luft
rundt om røstjernet, kalfatr lidt bomuld eller værk ned i hulrummet. Levn plads (ca. 3-4 mm) til fugemasse. Tilfør rigeligt fugemasse, inden dækpladen skrues fast. Det er ikke sandsynligt, at denne operation vil holde røstjernet tæt i mange år, men er den udført omhyggeligt, og er røstjernet forankret solidt (har ringe mulighed for bevægelse) vil den holde i 2-3 år. Så vær altid på vagt og kontroller jævnligt om der er lækage i området ved røstjernene.
Spejl/træbådLøsning
Spejlet er sårbart, da det er samlet af flere stykker træ, med træårer i mange retninger. Der er samlingerne rundt mellem bordene og selve spejlet. Det er især hjørnerne hvor dæk, spejl og øverste bord mødes. Disse punkter skal holdes
under opsyn, og hvis der er tegn på sorte pletter, eller på malede både er afskallet maling tegn på fugt indtrængen eller begyndende råd.
Det er vigtigt at udskifte de berørte dele. Først skal
lak og maling fjernes, så fugten kan komme ud af
træet. Evt. kan træet, i tilfælde hvor træet kun er
misfarvet og ikke blødt, præpareres med mug
hindrende væsker, og derved undgå skift af træ. Er
det galt mellem bord og spejl, kan man fræse en fuge
ca. 10 mm, og fylde den med marine fuge masse.
Indvendig skal spejlrammen undersøges grundigt,
især der hvor de to sider mødes ved agterstævnen.
Det er samtidig lige i vandlinien, og det er ømt punkt.